Hlavná stránka

 

PROFIL SPOLOČNOSTI

Činnosť firmy ROMAG, s.r.o. sa začala v oblasti odpadového hospodárstva v r. 1995. A to formou spracovania železného šrotu a farebných kovov s pôsobnosťou pre mesto Senec a okolité obce.

Po schválení nového zákona o odpadoch sa firma zamerala aj na iné druhy odpadov/ aj nebezpečných/ akými sú napr. plasty, elektronický odpad, opotrebované pneumatiky, žiarivky, olovené akumulátory a pod.