Čo potrebujete pri odovzdaní starého vozidla

 

Fyzická osoba :

 • staré vozidlo
 • majiteľ alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • veľký alebo nový TP
 • ak je vozidlo dočasne odhlásené, tak majiteľ potrebuje potvrdenie o dočasnom vyradení

 

Fyzická osoba dedič:

 • staré vozidlo
 • osvedčenie o dedičstve v ktorom je určená osoba, na ktorú prešli povinnosti majiteľa starého vozidla
 • osoba, na ktorú prešli povinnosti majiteľa starého vozidla alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom a totožnosti
 • veľký alebo nový TP
 • ak je vozidlo dočasne odhlásené, tak majiteľ dedič potrebuje potvrdenie o dočasnom vyradení

 

Právnická osoba:

 • staré vozidlo
 • výpis z OR, kde je určený štatutárny zástupca
 • štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • pečiatku firmy
 • veľký alebo nový TP
 • ak je vozidlo dočasne odhlásené, tak majiteľ potrebuje potvrdenie o dočasnom vyradení

 

Leasingová spoločnosť:

 • staré vozidlo
 • splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla.
 • osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla, resp. štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • v prípade splnomocnenia od leasingovej spoločnosti na firmu potrebujete pečiatku firmy a výpis z OR
 • veľký alebo nový TP
 • v prípade dočasného odhlásenia vozidla – potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla