Služby

 

Elektronický šrot

  • práčky
  • chladničky/biela technika/
  • Televízory, monitory
  • rádio príjmače
  • počítače/čierna technika/
  • kopírovacie stroje
  • telefónne ústredne

 

Naša firma zabezpečuje zber a zvoz elektroodpadu.
Po prevzatí a zneškodnení Vám bude vystavený doklad pre úrad štátnej správy a MŽP.

 

Nebezpečný a ostatný odpad

  • autobatérie
  • žiarivky/NO/

Vrámci našich služieb pre Vás zabezpečíme aj zber a preprava týchto odpadov.