O nás

 

Spoločnosť ROMAG, s.r.o. podniká v oblasti nakladania s odpadmi. Začínala výkupom, zberom a predajom kovového šrotu a neželezných kovov, postupne sa k portfóliu odpadov pridalo spracovanie starých vozidiel, zber a spracovanie elektroodpadov a najnovšie sa pripravuje technologická linka na úpravu a recykláciu plastových odpadov.

 

 

V súčasnosti je prevádzka spoločnosti rozdelená na 4 strediská:

  • stredisko druhotných surovín – výkup a zber druhotných surovín,
  • stredisko spracovania elektroodpadu,
  • stredisko spracovania starých vozidiel
  • stredisko úpravy a zhodnocovania plastových odpadov zo spracovania starých vozidiel

Stredisko druhotných surovín sústreďuje všetky odpady, s ktorými spoločnosť ROMAG, s.r.o. nakladá. Jedná sa o cca 70 druhov odpadov. Z tohto strediska sa elektroodpad, staré vozidlá a odpady z plastov posúvajú do ďalších spomínaných stredísk na spracovanie a recykláciu.

Sústreďovanie jednotlivých druhov odpadov v stredisku (pre účel ich ďalšieho predaja spracovateľom alebo samotného zhodnocovania priamo v strediskách ROMAGu) prebieha formou:

  • priameho výkupu od občanov resp. právnických spoločností,
  • prostredníctvom uzatvorených zmlúv s producentmi odpadov, ktorými sú predovšetkým právnické osoby.

Spoločnosť v rámci zberu odpadov pôsobí na celom území SR.