Služby

 

Prevádzkujeme technologické zariadenie na spracovanie a zhodnotenie zmesných plastových odpadov zo spracovania starých vozidiel. Vieme spracovať všetky druhy plastových obalov okrem odpadov patriacich do kategórie “nebezpečné odpady”.

Ponúkame možnosť odberu plastových odpadov priamo od Vás (autorizovaní spracovatelia starých vozidiel, autoservisy, zberné dvory a odpadové plasty z priemyselnej výroby).